JUDAISMUS UCTÍVAJÍCÍ ZEMI

Doporučuji vaší pozornosti stránky www.telshemesh.org! Autorkou textů je rabínka Jill Hammer. TEL ŠEMEŠ: TVOŘENÍ TRADIC JUDAISMU UCTÍVAJÍCÍHO ZEMI A JEJICH OSLAV „Nahlédni do židovských textů. Nalezneš tam tlukot srdce země. Vnímej měsíční cykly a pocítíš Šechínu – Boží Přítomnost. Vědomě prožívej vodu, vzduch, zemi, oheň , roční období. Vstup do Tel Šemeš, Pahorku Slunce, a … Pokračování textu JUDAISMUS UCTÍVAJÍCÍ ZEMI